Aktuality

 • Aktuální fotogalerie.
   
 • Mateřská škola, Brno, Nopova 15 hledá uklizečku do pracovního poměru.
  Nástup 1.10.2018.
  Denní pracovní úvazek 7 hodin.
  Zájemci hlaste se prosím na tel. čísle: 736 487 233 u ředitelky školy nebo na emailu: msnopovabrno@gmail.com
  Pracovní místo je od 1.10. již obsazené.
 •  
 • Táborák na školní zahradě se bude konat 12. 9. 2018 od 17.00 hod.
  Těšíme se na společné setkání. Zveme i děti absolventy s rodiči.
 
 • Školní řád platný k 1. 9. 2018 ke stažení zde.

Vážení rodiče,

naše mateřská škola získala prostředky z fondů EU na projekt:

 

Personální podpora učitelů, dětí a jejich rodičů MŠ Nopova 15, Brno

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Celková částka projektu činí 364 004 Kč

Finanční prostředky budou použity na:

 • odborné vzdělávání pedagogů,

 • sdílení zkušeností s pedagogy z jiných školek,

 • odborně zaměřená tematická setkávání s vámi rodiči v průběhu školního roku

 • mzdu školní asistentky

 • v neposlední řadě na nové didaktické pomůcky pro vaše děti.
   

Věříme, že realizace tohoto projektu zkvalitní výchovně vzdělávací práci v naší škole a těšíme se na spolupráci s vámi, rodiči.

 

V Brně dne 1. 9. 2017 

Bc. Ivana Vyroubalová

ředitelka MŠ


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


mateřská škola: 548 216 869
školní jídelna: 548 211 047 


UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, pokud přívážíte děti do školky a odvážíte ze školky autem, dodržujte pravidla silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z auta, používejte výstražná světla.