Aktuality

 • Aktuální fotogalerie.

   
 • Školní řád platný k 1. 9. 2018 ke stažení zde.
   
 •  Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020:

   Dny otevřených dveří 1. 4. -  5. 4. od 8.00 do 11.45 a  odpoledne od 14.45  do 16.00.

   Zápis bude probíhat elektronicky, www: zapisdoms.brno.cz

   Vydávání žádostí - přihlášky si rodiče generují individuálně od 1. 4.do 1. 5. 2019       

  Generování přihlášky v MŠ pro rodiče, kteří potřebují výpomoc: 9. 4.2019 od 9.00 do 16.00 hod.

  Odevzdávání přihlášek v MŠ:    

  čtvrtek 2. 5. od 8. 00 do 15.00 hod.
  pátek 3. 5. od 8. 00 do 13.00 hod.

   Naše mateřská škola nabízí:

 • Školní vzdělávací program pro mateřské školy se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu;
 • výchovně-vzdělávací programy nad rámec RVP,  se zaměřením na zdravou výživu, dopravu, environmentální výchovu;
 • kvalifikovaný pedagogický personál;
 • mateřskou školu v klidném prostředí;
 • zrekonstruovanou, prostornou školní zahradu se zaměřením na environmentální výchovu dětí, vzrostlými stromy, sprchovištěm pro děti, vybavením pro dětské hry;
 • vlastní školní kuchyni;
 • věkově smíšené třídy (možnost umístění sourozenců a kamarádů v jedné třídě);
 • vybavení tříd podporující všestranný rozvoj dětí;
 • kulturní akce v MŠ - divadelní představení, výstavy, koncerty, oslavy svátků,  aj…

Školní a mimoškolní aktivity

 • akce s dětmi a rodiči - tvořivé dílny, karneval, táborák, oslavy, loučení se školáky…..
 • výlety ad…….
 • školu v přírodě;
 • spolupráci s logopedem a speciálně pedagogickým centrem;
 • spolupráci se ZŠ s cílem připravit dětem podmínky pro přechod z MŠ do ZŠ.

 

Případné dotazy vám zodpoví: Vyroubalová Ivana Bc., ředitelka MŠ tel.: 548216869


Vážení rodiče,

naše mateřská škola získala prostředky z fondů EU na projekt:

 

Personální podpora učitelů, dětí a jejich rodičů MŠ Nopova 15, Brno

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Celková částka projektu činí 364 004 Kč

Finanční prostředky budou použity na:

 • odborné vzdělávání pedagogů,

 • sdílení zkušeností s pedagogy z jiných školek,

 • odborně zaměřená tematická setkávání s vámi rodiči v průběhu školního roku

 • mzdu školní asistentky

 • v neposlední řadě na nové didaktické pomůcky pro vaše děti.
   

Věříme, že realizace tohoto projektu zkvalitní výchovně vzdělávací práci v naší škole a těšíme se na spolupráci s vámi, rodiči.

 

V Brně dne 1. 9. 2017 

Bc. Ivana Vyroubalová

ředitelka MŠ


Mateřská škola je zapojena do projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzděůlávání ve městě Brně

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


mateřská škola: 548 216 869
školní jídelna: 548 211 047 


UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, pokud přívážíte děti do školky a odvážíte ze školky autem, dodržujte pravidla silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z auta, používejte výstražná světla.