Aktuality

 • Nové fotogalerie - Adventní výtvarná dílna, Mikulášská nadílka
   
 •  
 • Připravované akce:
 •  
 • 13. prosinec 15:30
  Vánoční posezení ve třídách
   
 • 15. prosinec
  Narozeninový den
   
 • 18. prosinec 
  Vánoční setkání s dětmi z prvních tříd ZŠ Kamenačky
   
 • 19. prosinec 9:30
  Divadlo v MŠ: Pohádka z bedny
   
 • 21. prosinec 9:30
  Školáci navštíví vánoční koncert v kostele u Vojenské nemocnice.
 •  

Vážení rodiče,

naše mateřská škola získala prostředky z fondů EU na projekt:

 

Personální podpora učitelů, dětí a jejich rodičů MŠ Nopova 15, Brno

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

Projekt je realizovaný na základě Výzvy č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu proběhne v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Celková částka projektu činí 364 004 Kč

Finanční prostředky budou použity na:

 • odborné vzdělávání pedagogů,

 • sdílení zkušeností s pedagogy z jiných školek,

 • odborně zaměřená tematická setkávání s vámi rodiči v průběhu školního roku

 • mzdu školní asistentky

 • v neposlední řadě na nové didaktické pomůcky pro vaše děti.
   

Věříme, že realizace tohoto projektu zkvalitní výchovně vzdělávací práci v naší škole a těšíme se na spolupráci s vámi, rodiči.

 

V Brně dne 1. 9. 2017 

Bc. Ivana Vyroubalová

ředitelka MŠ


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


mateřská škola: 548 216 869
školní jídelna: 548 211 047 


UPOZORNĚNÍ!

Vážení rodiče, pokud přívážíte děti do školky a odvážíte ze školky autem, dodržujte pravidla silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z auta, používejte výstražná světla.