Kalendář akcí 2019/2020

Termíny akcí budeme průběžně doplňovat.
 
 •  23.září 2019 od 16.45 hod.
  Táborák na školní zahradě (buřty a opékače s sebou, vše ostatní zajistí MŠ).
 • Těšíme se na společné setkání. Zveme i děti absolventy s rodiči.
   
 • 17. září 2019 v 16:00 
 • Schůze Sdružení rodičů při MŠ Nopova:    
 • 1. Informace sdružení rodičů.
 • 2. Informace o škole, provozu školy, akce a.j. (ředitelka školy).
 • 3. Schůzka rodičů ve třídě s učiteli, kam dochází vaše dítě.
 • Vážení rodiče, žádáme vás, kdo máte možnost, zajistěte si hlídání dětí. Nemáte-li možnost hlídání, při části programu 1 + 2 zajistí dohled učitelé MŠ a při části programu 3 budou děti při schůzce s vámi. Účast nutná.
 • 30. říjen 10.00
  Fotografování dětí
  Podrobnosti naleznete v šatnách.
 • 29. září
  Narozeninový  den
   
 • 9. října 9.30 hod.
   "Dvě barevné pohádky"  p.  Ševčík    Divadlo v MŠ
   
 • 10. října od 8.00
  Logopedická depistáž v MŠ
   
 • 18.říjen
  Narozeninový den - pouze ve třídě Motýlků
   
 • 23. října 9.15 hod.
  Vánoční focení dětí - Fotodienst

   
 • 23. října 15.00 hod.
  Podzimní dílničky pro děti a rodiče
   
 • 25.října
  Narozeninový den - Berušky, Včeličky
   
 • 1. listopadu 10.30 hod.
  Vystoupení kouzelníka  v MŠ !! zrušeno pro nemoc kouzelníka
   
 • 7.listopadu v 16.00 hod.
  Beseda s elementaristkou Mgr. Nekudovou 
  Téma "Školní zralost".

   
 • 21.listopadu 10.30 hod.
  Vystoupení kouzelníka - Jiříček " Čáry a kouzla se zvířátky"
   
 • 27.listopadu 15.hod.
  Vánoční dílničky pro děti a rodiče
   
 • 3.prosince 10.30 hod.
  "Slyšte, slyšte."  Divadlo v MŠ
   
 • 6.prosince 9.30 hod.
  Mikulášská nadílka v MŠ
   
 • 16.prosince 15.30 hod.
  Vánoční posezení - vystoupení dětí, společné hry s rodiči
   
 • 17. prosince
  Návštěva prvňáčku z MZŠ Kamenáčky 4 v naší školce
   
 • 18. prosince
  Narozeninový den
   
 • 8. ledna 2020
  Hovorové hodiny pro rodiče dětí ze třídy Berušek - k řešení výsledky vzdělávání, školní zralost ad.
   
 • 9. ledna
  Hovorové hodiny pro rodiče dětí ze třídy Včeliček - k řešení výsledky vzdělávání, školní zralost ad.
   
 • 10. ledna 10.30 hod.
  Návštěva židenického kostela " Prohlídka perníkového Betléma"
   
 • 13. ledna
  Hovorové hodiny pro rodiče dětí ze třídy Motýlků - k řešení výsledky vzdělávání, školní zralost ad.
   
 • 24. ledna 2020
  Narozeninový den
   
 • 28. ledna 
  Návštěva předškoláků v MZŠ Kamenáčky 4 - seznámení s prostředím školy před zápisem do 1.třídy
   
 • 10. února 10.00 hod.
  " Hrnečku vař!" divadlo Strom,  představení v MŠ
   
 • 4. března   10.30 hod.
  Jedeme do divadla RADOST " Tři čuníci nezbedníci"
   
 • 6. března    10.00 hod.
  Návštěva knihovny na  Staré osadě - děti Včeličky
   
 • 12. března  10.00 hod.
  Návštěva knihovny na  Staré osadě - děti Berušky  -  ZRUŠENO !!!
   
 • 13. března  10.00 hod.
  Návštěva knihovny na  Staré osadě - děti Motýlci -  ZRUŠENO !!!
   
 • 25. března 15.00 hod.
  Jarní dílničky pro děti a rodiče - Zrušeno !!!
   
 • 26. března
  Narozeninový den - třída Berušek - Zrušeno!!! 
   
 • 27. března 
  Narozeninový den třída Motýlků a Včeliček Zrušeno !!!

   
 • 4. dubna - sobota od 8.00 - až bude hotovo  Zrušeno!!!
  Brigáda na školní zahradě
  Přineste si prosím svoje pracovní nářadí, hrabě, motorovou pilu po domluvě s p. školnicí, pokud máte tak elektrické nůžky na živý plot.

   
 • 7. dubna 10.00 hod.  Zrušeno !!!
  Barevný svět hudby - hudební představení v ZUŠ Zbyňka Mrkose - půjdou předškoláci
   
 • 28. dubna 17.00 hod.  Zrušeno !!!
  Pálení čarodějnic - na školní zahradě - vstup v čarodějnických maskách 
  +
  táborák, buřty a pruty s sebou

   
 • 29. dubna   Zrušeno !!!
  Narozeninový den
   
 • 13. května  7.30 hod.  Zrušeno!!!!
  Školní výlet do ZOO Hodonín
   
 • 18.května  až 22. května  Zrušeno!!!
  Škola v přírodě - Svojanov
   
 • 29. května     Zrušeno !!!
  Narozeninový den
   
 • 1. června  8.00 - 11.45   Zrušeno!!!
  Oslava  Dne dětí v MŠ
   
 • 4. června  11.00 hod.  Zrušeno!!!
  Nemocnice zvířátek - akce pro předškolní děti  
   
 • 17. června  Zrušeno!!!
  Slavnostní pasování školáků na školní zahradě, karneval s Kaktusem
    
 • 19. června Zrušeno !!!
  Narozeninový den                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


mateřská škola: 548 216 869
ředitelka školy: 736487233
školní jídelna: 548 211 047