Sdružení rodičů

Při mateřské škole úspěšně funguje Sdružení rodičů. Jeho činnost byla zahájena v roce 1992 na základě registrace u Ministerstva vnitra. Sdružení vzniklo z důvodu prohloubení spolupráce mezi rodiči a mateřskou školou.

 

V naší mateřské škole připravujeme ve spolupráci s rodiči celoroční kulturní program (divadla, koncerty, tradiční oslavy, společné akce, výlet, atd., viz přehled akcí). Rodiče se na jeho realizaci podílí především finančními prostředky z peněžního fondu Sdružení rodičů. Výši příspěvku do peněžního fondu si stanovují rodiče sami.

 

Z iniciativy rodičů se daří také získávat sponzorské zdroje (finanční i materiální), které využíváme na nákup hraček, knih a na doplnění pomůcek pro výchovnou práci s dětmi.

 

Rodiče se podílí i na zkvalitňování prostředí pro hru dětí na školní zahradě. V úzké spolupráci s mateřskou školou již zrealizovali vybudování několika dřevěných herních objektů (domeček, průlezku Z, víceúčelové herní objekty s variabilními výstupy, průlezy a skluzy). V budoucnu plánují vybudovat ještě další dřevěné stavby. Všechny tyto objekty odpovídají nejnovějším trendům, požadavkům EU a tím i bezpečnosti dětí.

 

Členové výboru Sdružení rodičů při MŠ Nopova 15, Brno:

Předseda:  
p. Kučera - unclefido@seznam.cz

Hospodářka:
pí. Krušinová


Kontakt

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

IČ: 605 55 122
Nopova 15
Brno - Židenice


mateřská škola: 548 216 869
školní jídelna: 548 211 047